Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje – I

     REPUBLIKA HRVATSKA
     KARLOVAČKA ŽUPANIJA
     OPĆINA RAKOVICA
     Jedinstveni upravni odjel
     KLASA: 406-01/11-01/03
     URBROJ: 2133/16/11/1
     Rakovica, 04.04.2011.
PREGLED SKOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJHOVO IZVRŠENJE
I)  Ugovor o javnoj nabavi
Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos skopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. PN 6/10 Otvoreni postupak – mala nabava 29.01.2010. 174.868,73 40 dana od dana uvođenja u posao ELEKTRO-ENERGEITKA d.o.o. ZAGREB
2. PN 16/10 Otvoreni postupak – mala nabava 02.07.2010. 137.500,00 270 kalendarskih dana JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB
3. PN 17/10 Otvoreni postupak – direktno ugovaranje 18.10.2010. 66.920,00 11 radnih dana CESTE d.d. KARLOVAC 18.05.2011. 66.037,50
II )  Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS/ugovora Iznos sklopljenog OS/ugovora Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovr Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora
Okvirni sporazm (OS) 1. PN 02/09 Pregovarački postupak bez predhodne objave – velika nabava 29.09.2009. 995.456,00 3 godine BEL-BAU d.o.o Bjelovar
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1. br. 1/09 temeljem okvirnog sporazuma 06.10.2009. 363.004,98 90 dana od dana uvođenja u posao BEL-BAU d.o.o Bjelovar 16.03.2010. 362.928,84
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.2. br. 2/10 temeljem okvirnog sporazuma 11.05.2010. 117.400,00 80 radnih dana BEL-BAU d.o.o Bjelovar 06.10.2010. 117.400,00
Okvirni sporazum (OS) 2. PN 12/10 Otvoreni postupak – velika nabava 14.09.2010. 3.875.693,63 3 godine WERKOS d.o.o. OSIJEK
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1. br. 1/10 temeljem okvirnog sporazuma 20.09.2010. 1.002.360,58 120 dana od dana uvođenja u posao WERKOS d.o.o. OSIJEK