Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršavanje – IV

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 406-01/13-01/01

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 18.03.2013.

PREGLED SKOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVO IZVRŠENJE

 

I)  Ugovor o javnoj nabavi
Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos skopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. PN 6/10 Otvoreni postupak – mala nabava 29.01.2010. 174.868,73 40 dana od dana uvođenja u posao ELEKTRO-ENERGEITKA d.o.o. ZAGREB Ugovor nije realiziran obzirom da je realizacija uvjetovana dobivanjem sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ista nisu dobivena
2. PN 16/10 Otvoreni postupak – mala nabava 02.07.2010. 137.500,00 270 kalendarskih dana JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB
2.1. Aneks ugovora
PN 16/10
Otvoreni postupak -mala nabava 140.960,00 JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB
3. PN 17/10 Otvoreni postupak – direktno ugovaranje 18.10.2010. 66.920,00 11 radnih dana CESTE d.d. KARLOVAC 18.05.2011. 66.037,50
4. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 10.03.2011. 15.000,00 30 radnih dana RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 27.12.2011. 15.000,00
5. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 14.03.2011. 15.857,50 47 dana D&E KONZALTING d.o.o. KARLOVAC 30.04.2011. 15.857,50
6. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 18.03.2011. 35.627,00 43 dana SIGMATEL d.o.o. JOSIPDOL 30.04.2011. 35.627,00
7. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 18.03.2011. 59.609,60 30 dana od dana uvođenja u posao GRAĐEVINSKO PROIZVODNO ZANATSKO PODUZEĆE d.d. SLUNJ 18.03.2011. 59.595,89
8. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 20.06.2011. 69.982,50 19 dana BEL-BAU d.o.o. BJELOVAR 09.07.2011. 69.982,50
9. PN 3/11 Otvoreni postupak – velika nabava 25.08.2011. 570.270,00 60 dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC
9.1. Aneks ugovora PN3/11 Otvoreni postupak – velika nabava 08.12.2011. 709.800,00 75 dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC 30.12.2011. 709.798,50
10. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 29.09.2011. 10.000,00 120 od dana sklapanja ugovora GRO-PLAN d.o.o. LANIŠTE ZAGREB 29.12.2011.
11. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 07.11.2011. 30.170,10 4 dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC 09.12.2012. 30.170,10
12. PN 11/11 Otvoreni postupak – mala nabava 30.12.2011. 324.844,15 45 radnih dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC 08.06.2012. 324.737,56 (Bez
PDV a, a bruto
iznos veci je za
iznos povecanja
PDV a uslijed
povecanja stope
PDV a sa 23%
na 25%
II )  Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma
Redni broj Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ugovora Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovr Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor Datum konačnog izvrešnja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora
Okvirni sporazm (OS) 1. PN 02/09 Pregovarački postupak bez predhodne objave – velika nabava 29.09.2009. 995.456,00 3 godine BEL-BAU d.o.o Bjelovar 07.11.2012. 585.555,49
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1. br. 1/09 temeljem okvirnog sporazuma 06.10.2009. 295.126,00 90 dana od dana uvođenja u posao BEL-BAU d.o.o Bjelovar 16.03.2010. 295.064,09
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.2. br. 2/10 temeljem okvirnog sporazuma 11.05.2010. 117.400,00 80 radnih dana BEL-BAU d.o.o Bjelovar 06.10.2010. 117.400,00
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.3. br. 01/11 temeljem okvirnog sporazuma 04.04.2011. 174.749,00 60 radnih dana BEL-BAU d.o.o. Bjelovar              –
Anex ugovora  01/11 1.3. temeljem okvirnog sporazuma 26.05.2011. 107.734,00 60 radnih dana BEL-BAU d.o.o. Bjelovar 04.07.2011. 107.721,40
Ugovori
sklopljeni
temeljem
OS-a
1.4. temeljem
okvirnog
sporazuma
19.06.2012. 39.700,00 15 radnih dana,
45 radnih dana
BEL-BAU
d.o.o.
Bjelovar
17.08.2012. 29.610,00
Ugovori
sklopljeni
temeljem
OS-a
1.5. temeljem
okvirnog
sporazuma
17.09.2012. 35.760,00 45 radnih dana BEL-BAU
d.o.o.
Bjelovar
31.12.2012. 35.760,00
Okvirni sporazum (OS) 2. PN 12/10 Otvoreni postupak – velika nabava 14.09.2010. 3.875.693,63 3 godine WERKOS d.o.o. OSIJEK UGOVOR RASKINUT ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH OBVEZA
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1. br. 1/10 temeljem okvirnog sporazuma 20.09.2010. 1.002.360,58 120 dana od dana uvođenja u posao WERKOS d.o.o. OSIJEK
Okvirni sporazum (OS) 3. PN 1/11 Otvoreni postupak – mala vrijednost 06.05.2011. 299.999,90 2 godine GEOM d.o.o. Slunj 06.05.2013.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 3.1. br. 01/11; 02/11 temeljem okvirnog sporazuma 10.05.2011. 170.128,70 do kraja 2011. GEOM d.o.o. Slunj
Anex ugovora 01/11 i 02/11 3.1.1. temeljem okvirnog sporazuma 16.12.2011. 164.655,00 GEOM d.o.o. Slunj 16.12.2011. 164.655,00
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 3.2. br. 03/11 temeljem okvirnog sporazuma 03.01.2012. 133.179,37 do kraja 2012. GEOM d.o.o. Slunj
Anex ugovra 03/11 3.2.1. temeljem okvirnog sporazuma 31.12.2012. 76.510,00 GEOM d.o.o. Slunj 31.12.2012. 76.510,00
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 3.3. br.01-04/13 temeljem okvirnog sporazuma 02.01.2013. 58.834,90 do svibnja 2013. GEOM d.o.o. Slunj
Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te Zaključka Vlade RH Općina Rakovica objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima
o javnoj nabavi  za 2010. , 2011. i 2012. godinu, ažurirane zaključno sa 18.03.2013. godine sukladno odredbama navedenog Zaključka.